HOV logo BANNER

Nederlands

In Venezuela werken meer dan 21.000 Cubaanse artsen en 5000 sportleraren mee aan president Chávez' gezondheidsprogramma voor de armere wijken. In ruil krijgt Castro's Cuba goedkope olieleveringen van Venezuela. We namen dit verslag van Jeroen Kuiper over uit MO* december 2005.

Read more ...

In september meldden we al dat de Britse vakbondskoepel TUC door toedoen van de campagne ‘Handen Af van Venezuela’ op hun nationaal congres unaniem een resolutie stemden waarin ze hun steun uitspreken voor de revolutie in Venezuela. Je kan deze resolutie hier lezen.

Read more ...

De Venezolaanse strijd voor maatschappijverandering vindt steeds meer weerklank binnen de arbeidersbeweging, ook in België. Woensdag keurde het congres van ACOD-onderwijs West-Vlaanderen een motie goed ter ondersteuning van de Chavez-regering, de linkse vakbond UNT en de internationale campagne ‘Handen Af van Venezuela’.

Read more ...

Ook ACOD Onderwijs Oost-Vlaanderen zet zich achter ‘Handen Af Van Venezuela’. In het januarinummer van ‘Onze Stem’ publiceerden ze een artikel dat de campagne introduceert. Je kan het hier lezen.

Read more ...

Hieronder kan je een artikel lezen over de toespraak van Hugo Chavez tijdens de slotactiviteit van het WSF. Zijn betoog ligt in het verlengde van zijn oproep een jaar geleden in Porto Alegre. Zijn oproep om strijd te voeren voor een ‘socialisme van de 21ste eeuw’ gold toen als een belangrijke wending in Venezuela maar ook op internationaal vlak.

Read more ...

Er zijn weinig of geen Belgen die zo sterk deel uitmaken van de Venezolaanse bevrijdingsbeweging als Frans Wuytack. Binnen de arme wijken van Caracas is Wuytack een begrip. Hij staat symbool voor de strijd om het lot van de armen te verbeteren. In dit opmerkelijk interview geeft hij zijn enthousiaste visie op de ontwikkelingen in Venezuela.

Read more ...

Wereldwijd beginnen steeds meer mensen binnen de linkerzijde en de arbeidersbeweging te beseffen dat we met de grootste aandacht moeten volgen wat er vandaag in Venezuela gebeurt. Wij geven hier onze analyse waarom dit land zich in de voorhoede van de wereldrevolutie bevindt. Dit artikel verschijnt in het zomernummer van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift.

Read more ...

De oproep van Condoleezza Rice, VS-minister voor Buitenlandse Zaken, tot de vorming van een "internationaal front tegen Venezuela" wordt in België beantwoord met een links front ter verdediging van de Bolivariaanse revolutie. Een solidariteitsdag op 15 april is in de maak in Vlaanderen.

Read more ...

Aan de vooravond van Condoleeza Rice’s rondreis door Latijns-Amerika, verscheen er een uiterst provocatief artikel in The New York Times met als titel ‘US Considers Toughening Stance Toward Venezuela’ (VS overwegen hardere houding tegenover Venezuela). Het artikel, ondertekend door Juan Forero, citeert enkele anonieme ‘Amerikaanse functionarissen’ die stellen dat de Bush-regering overweegt om een hardere houding aan te nemen en om meer geld door te sluizen naar organisaties en politieke tegenstanders van de linkse regering Chavez.

Read more ...

Join / affiliate to the campaign!

Make a donation!

Hands Off Venezuela's financial resources are limited so we rely on our supporters around the world.  Please make a donation of any size towards building the campaign