HOV logo BANNER

Nederlands

Motie van ACOD-onderwijs West-Vlaanderen steunt de Bolivariaanse Revolutie

De Venezolaanse strijd voor maatschappijverandering vindt steeds meer weerklank binnen de arbeidersbeweging, ook in België. Woensdag keurde het congres van ACOD-onderwijs West-Vlaanderen een motie goed ter ondersteuning van de Chavez-regering, de linkse vakbond UNT en de internationale campagne ‘Handen Af van Venezuela’.

De Venezolaanse strijd voor maatschappijverandering vindt steeds meer weerklank binnen de arbeidersbeweging, ook in België. Woensdag keurde het congres van ACOD-onderwijs West-Vlaanderen een motie goed ter ondersteuning van de Chavez-regering, de linkse vakbond UNT en de internationale campagne ‘Handen Af van Venezuela’.

Je kan deze motie hieronder lezen. Syndicalisten kunnen dit als voorbeeld gebruiken om zelf moties voor te leggen in hun vakbond. Gelieve ons dan op de hoogte te brengen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Het congres van ACOD-onderwijs provincie West-Vlaanderen, bijeen op woensdag 18-1-2006

Feliciteert de regering van Venezuela met de manier waarop zij de rijkdom en de middelen van het land gebruikt ten voordele van de werkende mensen, de armen en de landloze boeren.

Spreekt haar steun uit voor de campagne "handen af van Venezuela" die zich in België en internationaal inzet voor de steun aan en correcte informatie over "de Bolivariaanse revolutie" in Venezuela.

Raadt in het bijzonder de verspreiding aan van de brochure over Venezuela, uitgegeven door ACOD-Limburg. Die brochure zal kort voorgesteld worden in het volgende ledenblad.

Engageert zich om in de nationale instanties van ACOD en ABVV een motie ter ondersteuning van Venezuela en de vakbond UNT voor te leggen volgens de lijnen van de motie die werd goedgekeurd door de Britse overkoepelende vakbond TUC (in een geactualiseerde versie).


Via de volgende link kan je de resolutie van de Britse TUC lezen.

Om de brochure te bestellen, klik hier.

Join / affiliate to the campaign!

Make a donation!

Hands Off Venezuela's financial resources are limited so we rely on our supporters around the world.  Please make a donation of any size towards building the campaign