HOV logo BANNER

ÖPPET BREV TILL AMERIKANSKA FACKFÖRENINGSMEDLEMMAR

Vi, svenska fackföreningsmedlemmar, vädjar till våra bröder och systrar i USA å det venezuelanska folkets vägnar.

George W. Bush: Hands Off Venezuela!

Vi, svenska fackföreningsmedlemmar, vädjar till våra bröder och systrar i USA å det venezuelanska folkets vägnar.

De nya aggressiva uttalandena och attackerna mot President Chavez från Bush-administrationens representanter (för mer info: http://www.handsoffvenezuela.org/washington_war_drums270405.htm) utgör ett direkt hot mot Venezuelas arbetande folk. Detta aggressiva skrän från Vita Huset är samma språkbruk som användes för att bereda vägen för de amerikanska interventionerna i Vietnam, Kuba, Chile, Irak och andra platser.

Därför vädjar vi till våra kamrater i den amerikanska fackföreningsrörelsen att ansluta sig till vårt fördömande av dessa provokationer och att sätta största möjliga tryck på Bush-administrationen att upphöra med dessa attacker.

Vi kräver det venezuelanska folkets rätt till självbestämmande och ett slut på den imperialistiska inblandningen.

{FacileForms:OpenLetterTradeUnionsSv}

Hands Off Venezuela-kampanjen, som är en bred kampanj, etablerades för att skapa medvetenhet om Venezuela i arbetarrörelsen och bland unga människor internationellt.

Join / affiliate to the campaign!

Make a donation!

Hands Off Venezuela's financial resources are limited so we rely on our supporters around the world.  Please make a donation of any size towards building the campaign

Facebook