HOV logo BANNER

Nederlands

Handen Af van Venezuela diende in juni van dit jaar een klacht in tegen de VRT en tegen journalist Mattias Tuyls voor verdraaiingen en het verspreiden van leugens in de reportagereeks “Qué Pasa Venezuela?” die in het VRT-journaal te zien was.

De Raad voor de Journalistiek nodigde naar aanleiding daarvan de VRT uit om tot een minnelijke regeling te komen met Handen Af van Venezuela. De VRT weigerde daar op in te gaan.

Daarop organiseerde de Raad voor de Journalistiek een hoorzitting waar de VRT en Handen Af van Venezuela hun standpunten konden verdedigen. Deze vond plaats op 20 oktober 2015 in Brussel.

Voor de VRT waren aanwezig: hoofdredacteur Björn Soenens, de journalist Mattias Tuyls en een juriste van de VRT. Handen Af van Venezuela werd vertegenwoordigd door Erik Demeester en Patrick Hens.

Voor de Raad voor de Journalistiek waren er vier personen aanwezig.

De Raad deed op 12 november 2015 een uitspraak en concludeerde dat de klacht ongegrond was om volgende redenen: “De reportagereeks geeft in grote lijnen een realistisch beeld van de toestand in Venezuela. Voor- en tegenstanders komen vrij evenwichtig aan bod. De aanpak aan de hand van eigen ervaring en getuigenissen is journalistiek verdedigbaar”.

Zie uitspraak in detail: http://www.rvdj.be/node/431

Het chronologisch verloop van de procedure en de aangehaalde argumenten van beide partijen in detail: https://www.scribd.com/doc/289929487/Reactie-HAV-Op-Uitspraak-RVDJ-Appendices

Read more ...

Patricia Betancourt ontmaskerd

Patricia Betancourt is een Venezolaanse, woonachtig te Brussel en voorzitster van de in België geregistreerde vzw Veneuropa. De vzw organiseert in verschillende landen in Europa, maar ook in België, protesten en petities tegen de democratisch verkozen regering van Venezuela.

Op 24 oktober 2015 maakt de Colombiaanse krant, El Espectador, bekend dat twee personen in Brussel gedurende jaren duizenden euro’s ontvingen van de Colombiaanse veiligheidsdienst DAS. Een van deze twee personen is Patricia Betancourt. De DAS had zich als doel gesteld alle organisaties ter verdediging van de mensenrechten in Europa, die de misbruiken van de Colombiaanse staat aanklagen, te bespioneren. Het Belgische gerecht onderzoekt nu hoe de dienst tewerk ging in België.

Read more ...

Een “bachaco” is een soort mier die onder andere bladeren snijdt en enorme vrachten met zich meedraagt. In Venezuela ontstond een tijd geleden een fenomeen waarbij mensen grote hoeveelheden goederen aan gecontroleerde prijzen gingen opkopen in supermarkten en staatswinkels, om die dan op straat verder te verkopen aan woekerprijzen. Aan de Colombiaanse grens worden deze goederen ook gebruikt voor bijzonder winstgevende smokkel. Men is die mensen “bachaqueros” gaan noemen, vanwege het groot aantal goederen dat ze met zich meedragen.

Read more ...

De mediaoorlog tegen Venezuela is niet nieuw. De westerse pers probeert al jaren via verdraaiingen en halve waarheden, het verzwijgen van positieve gebeurtenissen en soms ook regelrechte leugens de regering van het land in een slecht daglicht te stellen. Ook de openbare omroep doet daar al jaren aan mee. De VRT stuurde onlangs een journalist, Mattias Tuyls, naar Venezuela om er een reportagereeks te maken: “¿Qué pasa Venezuela?”. In de reeks wordt een bijzonder eenzijdig en vertekend beeld van Venezuela gegeven. Het ging zelfs zo ver dat er ook hier weer duidelijk leugens verteld werden. Handen Af van Venezuela volgde de serie op de voet en reageert.

 

Read more ...

ObamaLattufOp 9 maart 2015 gaf de Amerikaanse president Obama een uitvoeringsbevel waarbij hij een "nationale noodtoestand" afkondigde. Hij zei dat “de situatie in Venezuela” een “ongebruikelijke en buitengewone bedreiging voor de nationale veiligheid en het buitenlands beleid van de Verenigde Staten” vormt. Dit is de meest recente maatregel van de Amerikaanse imperialistische inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een soevereine natie. De campagne, Handen Af van Venezuela, veroordeelt streng deze houding van de VS.

Read more ...

Verklaring van Handen Af van Venezuela in verband met de recente poging tot staatsgreep in Venezuela.

Op donderdag 12 februari kondigden de Venezolaanse autoriteiten de arrestatie aan van zeven officieren van de Venezolaanse luchtmacht die deelnamen aan een complot om via een staatsgreep de democratisch verkozen regering van president Maduro te verwijderen en te vervangen door een "overgangsregering".

Read more ...

Robert-SerraHanden Af van Venezuela is verontwaardigd over de moord op Venezolaans parlementslid voor de PSUV Robert Serra en zijn partner María Herrera. De manier waarop de moord werd uitgevoerd was bijzonder wreed. Robert en María werden vastgebonden, de mond gesnoerd en meer dan 50 keer met een mes gestoken. De minister van Binnenlandse Zaken en Justitie, Rodríguez Torres, zei dat de eerste onderzoeken uitwezen dat het een "opzettelijke, goed geplande en zorgvuldig uitgevoerde moord" was en dat het niet om een “toevallige gebeurtenis” ging. Het was een “macabere opdracht”.

Read more ...

Venezuela blijft lijden onder hoge inflatie en schaarste van vele producten. De sabotage van het land door de oppositie blijft effect hebben. Maatregelen van de regering hebben weinig of geen invloed. Het volk wordt ongeduldig en begint te twijfelen. Hoog tijd dat er een halt toegeroepen wordt aan de destabilisatie vanwege de oppositie. Maar hoe? 

 

Read more ...

 

WAAROM SOLIDAIR ZIJN MET VENEZUELA?

De Bolivariaanse Revolutie verdedigen is een democratisch en inclusief systeem verdedigen dat tot stand kwam door een ver doorgedreven burgerparticipatie en dat hoop geeft aan alle volkeren. De vooruitgang in Venezuela is niet beperkt tot haar grenzen. De Bolivariaanse ervaring is een stimulans voor alle volkeren in Latijns-Amerika en elders, een bewijs dat andere wereld mogelijk is.

Read more ...

Join / affiliate to the campaign!

Make a donation!

Hands Off Venezuela's financial resources are limited so we rely on our supporters around the world.  Please make a donation of any size towards building the campaign