HOV logo BANNER

Nederlands

Venezuela: Presidentsverkiezingen 7 oktober 2012
De Bolivariaanse Revolutie staat op het spel

Download (en verspreid) de pdf versie: http://www.facebook.com/download/443756048990349/HAV%20Pamflet%202012_sec.pdf

Op 7 oktober gaan de Venezolanen naar de stembus om een president te kiezen. 14 jaar nadat Hugo Chávez voor de eerste keer verkozen werd, is dit een cruciale test voor de Bolivariaanse Revolutie van Venezuela. Bij verschillende verkiezingen en referenda heeft de overgrote meerderheid van het Venezolaanse volk consequent zijn steun aan het brede programma van sociale hervormingen bekrachtigd.

Read more ...

President Lugo van Paraguay werd in beschuldiging gesteld en vervangen door vicepresident Franco van de Liberale Partij. Hoewel Lugo tekortkomingen had en hij pogingen tot verzoening ondernam, hij slechts kleine hervormingen doorvoerde ter aanmoediging van de arbeiders- en boerenbewegingen, was hij toch ontoelaatbaar geworden voor de heersende klasse.

Read more ...

2012 is een belangrijk jaar voor de toekomst van de Revolutie in Venezuela. Op 7 oktober zijn er presidentsverkiezingen en het is van cruciaal belang dat Hugo Chávez herverkozen wordt. De tegenkandidaat, Henrique Capriles Radonski is een wolf in schapenvacht die zich voordoet als een centrumlinks hervormer, maar in werkelijkheid opkomt voor de extreemrechtse elite, die in geval van winst alle verwezenlijkingen van de Revolutie zal terugdraaien. Socialismo o muerte is hier dus zeker van toepassing.

Read more ...

Op maandag 21 mei werd een moordpoging tegen kameraad Abrahán Rivas verijdeld. Rivas is Algemeen Secretaris van de nationale vakbond van de roomijsfabriek EFE (SINATRASOHE) en ook Algemeen Secretaris van de onlangs opgerichte nationale arbeidersfederatie van voedingsbedrijven (FENACTRALBECA), die arbeiders uit 21 bedrijven van de POLAR-groep verenigt. Hij is ook een revolutionair Bolivariaans activist en aanhanger van Lucha de Clases, de Venezolaanse sectie van de IMT.

Read more ...

Het Europees Parlement stemde op 24 mei 2012 een resolutie tegen Venezuela vanwege de oprichting van een comité dat een eventuele terugtrekking uit de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (IACHR) van het land zal bespreken[i]. De ontwerpresolutie werd ingediend door de rechtse en extreemrechtse Europese fracties: EFD, ALDE, ECR en PPE.

Read more ...

We hadden het voorspeld: in 2012 - het jaar van de presidentsverkiezingen in Venezuela - zou de mediaoorlog tegen president Hugo Chávez nog verder uitgebreid worden. Dat de mainstream media hier gewillig aan meedoen verwondert ons niet. Maar wanneer zogezegd “linkse” tijdschriften en journalisten in hun spoor volgen dan hebben we toch ernstige bedenkingen. Zo vond Alma De Walsche het nodig om volgend artikel in MO* te schrijven: http://www.mo.be/artikel/de-duistere-toekomst-van-de-bolivariaanse-revolutie

Handen Af van Venezuela wil hierbij reageren op de misverstanden, gekleurde berichtgeving en soms zelfs onwaarheden die De Walsche de wereld instuurt.

Read more ...

We mogen met fierheid terugkijken op onze filmavond van 13 april, in de Wollewei in Turnhout. We vertoonden de Ierse documentaire “The Revolution Will Not Be Televised”, naar aanleiding van de tiende verjaardag van de overwinning van het Venezolaans volk op de tegenstanders van Chávez, die een staatsgreep gepleegd hadden.

Read more ...

Dit jaar vinden er presidentsverkiezingen plaats in Venezuela. De imperialistische mediaoorlog tegen Chávez wordt verder uitgebreid.

Zondag, 12 februari, 2012. Henrique Capriles wordt verkozen als kandidaat voor de oppositie om de strijd aan te binden met Chávez. De voorverkiezingen kregen de steun van de VS om stemmen te verzamelen tegen Chávez.

Zaterdag, 18 februari, 2012. De nieuwsdienst van de VRT bloklettert de vermeende woorden van Chávez aan Capriles: “Sukkel, je bent een marginaal varken”: (http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/120218_Chavez_MarginaalVarken).

Zowel De Morgen als Het Laatste Nieuws neemt het bericht over.

Handen Af van Venezuela zet eerst even de feiten op en rijtje en trekt dan opnieuw de conclusie dat de VRT zijn uiterste best blijft doen om het Venezuela van Hugo Chávez, via eenzijdige en bijzonder twijfelachtige berichtgeving in diskrediet te brengen. Er worden zelfs geen leugens geschuwd.

Read more ...

Op vrijdag, 7 oktober 2011, presenteerde Venezuela zijn nationaal mensenrechtenrapport aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties tijdens het Universeel Periodiek Onderzoek (UPR).

Het resultaat en de aanbevelingen werden bekend gemaakt op dinsdag, 11 oktober. Er waren 148 aanbevelingen, waarvan er 95 door Venezuela aanvaard werden en er 75 al geïmplementeerd waren. 15 aanbevelingen werden opgeschoven naar de volgende sessie van maart, en 38 werden er verworpen. Bovendien engageerde Venezuela zich tot 10 vrijwillige verbintenissen.

Read more ...

Join / affiliate to the campaign!

Make a donation!

Hands Off Venezuela's financial resources are limited so we rely on our supporters around the world.  Please make a donation of any size towards building the campaign