HOV logo BANNER

Other languages


04 April 2017

“In Venezuela gab es einen Staatsstreich! Maduro hat die politische Macht an sich gerissen!“ Nur einige Tage vor dem 15. Jahrestag des kurzzeitigen Putsches gegen die demokratisch gewählte Regierung von Präsident Chavez (11.–13. April 2002) schreien und heulen die damaligen Putschisten (die venezolanische Oligarchie, ihre Herren in Washington und ihre Schoßhunde) wie Hyänen gegen einen vermeintlichen „Selbstputsch“ von Präsident Maduro.

Read more ...

11 September 2016

Als we de reguliere media moeten geloven, dan is Venezuela helemaal ingestort. Dat klopt niet, maar het land gaat wel door een zeer ernstige crisis, die steeds erger wordt. De Venezolanen verhongeren niet, noch sterven ze door de crisis en ze plunderen ook niet massaal. Maar veel te veel mensen lijden onder de toestand. Waarom is dat zo en hoe kan Venezuela er weer bovenop komen?

Read more ...

28 May 2016

De laatste weken en dagen werden de aanvallen tegen de Bolivariaanse revolutie weer feller. Kranten in Spanje en de Verenigde Staten hebben het over honger in Venezuela en eisen de afzetting van het “dictatoriale regime”. De schaarste aan sommige producten heeft hier en daar geleid tot plunderingen. De rechtse oppositie wil een referendum organiseren om de president af te zetten, maar ze dreigt ook met gewelddadige acties. Ze vraagt ook de hulp van het buitenland, en in sommige gevallen zelfs militaire interventie. Wat is er echt aan de hand in Venezuela en hoe kunnen we antwoorden op deze dreigementen?

Read more ...

16 February 2016

Ook in 2015 was Handen Af van Venezuela weer zeer actief. Handen Af van Venezuela is de Belgische sectie van de internationale campagne in solidariteit met de Venezolaanse Revolutie. Ondanks onze beperkte middelen (we ontvangen geen subsidies) en mankracht volgden we de situatie op de voet, waren we aanwezig op evenementen en schreven we artikels en pamfletten.

Read more ...

08 December 2015

maduro6 december 2015: de Venezolaanse Kiescommissie (CNE) maakt laat op de avond de voorlopige, maar wel beslissende verkiezingsresultaten voor het parlement bekend. De verenigde oppositie (MUD) wint 99 zetels en de regerende socialistische partij (PSUV) haalt er 46. Er zullen later nog 22 zetels verdeeld worden. Dit is een zware klap en het is onze plicht de oorzaken te analyseren en de waarschijnlijke gevolgen toe te lichten.

Read more ...

02 December 2015

venezuela electionsVenezuela gaat op 6 december naar de stembus om de parlementsleden te verkiezen. Door een samenloop van omstandigheden zal dit een van de moeilijkste uitdagingen voor de Bolivariaanse revolutie worden sinds de eerste verkiezing van Hugo Chávez in 1998. Zoals altijd zijn er de extreem ondemocratische oppositie en de oorlogszuchtige imperialistische provocaties. Daarbovenop bevindt het land zich door een combinatie van nationale en internationale factoren in een zeer moeilijke situatie. De revolutie zal voltooid worden ofwel zal ze verslagen worden.

Read more ...

16 November 2015

Handen Af van Venezuela diende in juni van dit jaar een klacht in tegen de VRT en tegen journalist Mattias Tuyls voor verdraaiingen en het verspreiden van leugens in de reportagereeks “Qué Pasa Venezuela?” die in het VRT-journaal te zien was.

De Raad voor de Journalistiek nodigde naar aanleiding daarvan de VRT uit om tot een minnelijke regeling te komen met Handen Af van Venezuela. De VRT weigerde daar op in te gaan.

Daarop organiseerde de Raad voor de Journalistiek een hoorzitting waar de VRT en Handen Af van Venezuela hun standpunten konden verdedigen. Deze vond plaats op 20 oktober 2015 in Brussel.

Voor de VRT waren aanwezig: hoofdredacteur Björn Soenens, de journalist Mattias Tuyls en een juriste van de VRT. Handen Af van Venezuela werd vertegenwoordigd door Erik Demeester en Patrick Hens.

Voor de Raad voor de Journalistiek waren er vier personen aanwezig.

De Raad deed op 12 november 2015 een uitspraak en concludeerde dat de klacht ongegrond was om volgende redenen: “De reportagereeks geeft in grote lijnen een realistisch beeld van de toestand in Venezuela. Voor- en tegenstanders komen vrij evenwichtig aan bod. De aanpak aan de hand van eigen ervaring en getuigenissen is journalistiek verdedigbaar”.

Zie uitspraak in detail: http://www.rvdj.be/node/431

Het chronologisch verloop van de procedure en de aangehaalde argumenten van beide partijen in detail: https://www.scribd.com/doc/289929487/Reactie-HAV-Op-Uitspraak-RVDJ-Appendices

Read more ...

27 October 2015

Patricia Betancourt ontmaskerd

Patricia Betancourt is een Venezolaanse, woonachtig te Brussel en voorzitster van de in België geregistreerde vzw Veneuropa. De vzw organiseert in verschillende landen in Europa, maar ook in België, protesten en petities tegen de democratisch verkozen regering van Venezuela.

Op 24 oktober 2015 maakt de Colombiaanse krant, El Espectador, bekend dat twee personen in Brussel gedurende jaren duizenden euro’s ontvingen van de Colombiaanse veiligheidsdienst DAS. Een van deze twee personen is Patricia Betancourt. De DAS had zich als doel gesteld alle organisaties ter verdediging van de mensenrechten in Europa, die de misbruiken van de Colombiaanse staat aanklagen, te bespioneren. Het Belgische gerecht onderzoekt nu hoe de dienst tewerk ging in België.

Read more ...

27 August 2015

Een “bachaco” is een soort mier die onder andere bladeren snijdt en enorme vrachten met zich meedraagt. In Venezuela ontstond een tijd geleden een fenomeen waarbij mensen grote hoeveelheden goederen aan gecontroleerde prijzen gingen opkopen in supermarkten en staatswinkels, om die dan op straat verder te verkopen aan woekerprijzen. Aan de Colombiaanse grens worden deze goederen ook gebruikt voor bijzonder winstgevende smokkel. Men is die mensen “bachaqueros” gaan noemen, vanwege het groot aantal goederen dat ze met zich meedragen.

Read more ...

Subcategories

Farsi
مبارزه براي حقوق كارگران درجمهوري بوليواري
«مترجم: م.دلاشوب»
درچندسال اخيرونزوئلا درمركزخبرهابوده است.درحاليكه اكثررسانه هاي جهان حكومت چاوز را متهم مي كنندكه دريك قدمي ديكتاتوري«كمونيستي»قرارگرفته است،اما تصويرواقعي از واقعيت ونزوئلايي بسيارمتفاوت است.حكومت چاوز دست به برنامه ريزي تغييرات اجتماعي عظيم وبازتوزيع ثروت زده است.ونزوئلا،كشوري با ثروت هاي ملي بيشمار،ازنظرتاريخي توزيع بسيار ناعادلانه ي ثروت را تجربه كرده است.ثروت ونزوئلا تحت سلطه ي شركت هاي چندمليتي و امپرياليسم به سوي نخبگان ثروتمند دربسياري ازكشورها سرازير مي شده است،ولـي هرگز قطره اي هم ازاين درياي ثروت درخود ونزوئلاوبراي بهبود شرايط زندگي وكارتوده هاوطبقه ي كارگر صرف نگشته است.
دولت چاوز اززمان نخستين انتخابش در 1998 شماري برنامه هاي اجتماعي راتحت عنوان «برنامه هاي خدماتي»محقق كرده است،كه امكان تحصيل رايگان ودسترسي به مراقبت هاي بهداشتي رايگان رافراهم كرده است وهمچنين مواد اصلي غذايي را با بهايي ناچيز دردسترس ميليون ها نفر قرارداده است.«كمپين حقوق كارگران ونزوئلا»(WRCV) ازگام هاي مثبت وبرنامه هاي اصلاحي معطوف به ريشه كني فقروحامي طبقه ي كارگر،دهقانان وتوده هاي تهيدست درراستاي بازسازي زندگي هايشان حمايت مي كند.
«كمپين حقوق كارگران ونزوئلا»،ياري رساندن به تشكيل اتحاديه ها وديگرتشكل هاي كارگري مدافع حقوق كارگران را در ونزوئلاوهمينطور دربعد بين المللي هدف مباره ي خودقرارداده است. اين تشكل درآوريل 2006 توسط اعضاي اتحاديه كارگران ونزوئلايي تاسيس شد.اعضاي بنيانگذار اين كمپين عبارتند از اتحاديه ي كارگران بهداشت sirtrasalud در بخش مركزي كاراكاس،شعبه ي UNT درشركت برق كادافه وكميته ي اجرايي اتحاديه ي Surpofard درصنايع داروسازي .
كمپين براساس برنامه اي ده ماده اي به منظورشفاف سازي اهداف كمپين ومسايلي كه درحال حاضردرمقابل طبقه ي كارگر ونزوئلا قراردارد،پايه گذاري شده است.مادرپي جلب حمايت جنبش بين المللي كارگري دردفاع ازحقوق كارگران در ونزوئلاوايجاد برنامه ي مستقل كارگران درقالب كمك به توسعه ي اتحاديه هاي كارگري درتمامي كارخانه هاوكارگاه هاوبه شكل تظاهر سياسي ازطريق تشكل ها يا احزاب سياسي،هستيم.
پلاتفرم
«كمپين حقوق كارگران ونزوئلا» ازموارد ذيل دفاع مي كند:
1- رعايت حق تشكل واتحاد كارگران در انجمن هاي محلي واتحاديه هاي كارگري براي دفاع مستقل از منافع طبقاتي شان.
2- مبارزه برعليه تعديل هاواخراج ها.ممنوعيت تغييراجباري محل كار.نظارت كارگران از طريق تشكل ها ونمايندگان انتخابي شان براستخدام هاوتعديل ها درمحل كارشان.
3- پرداخت فوري حداقل دستمزد همگاني دركليه ي بخش هاي اقتصاد به عنوان نخستين گام درجهت تعيين حداقل دستمزد براساس ميزان متوسط تورم كه يك زندگي محترمانه رابراي كارگران وخانواده هاي شان تضمين مي كند.و دستيابي تمامي مردم ونزوئلا به امنيت اجتماعي.
4- دموكراسي كارگري وتشكيل مجمع عمومي كارگران به منظورانتخاب نمايندگان خود درمحل كار.انتخاب كاركنان اتحاديه درسطوح محلي،ايالتي وكشوري توسط اعضاي اتحاديه اي كارخانه ها.امكان بركناري تمامي نمايندگان به توسط كساني كه آنان را انتخاب كرده اند. ممنوعيت مذاكرات محرمانه.تصميم گيري مجمع عمومي كارگران در مورد كليه ي مذاكرات ميان اتحاديه ها و تشكيلات كارفرمايان يا (و) دولت.وجود سقفي براي دستمزدهاي پرداختي به سازمان دهندگان وكاركنان اتحاديه،به طوري كه دستمزد آنان بيشتر ازدستمزد يك كارگر ماهر نباشد.
5- برابري كامل مردان وزنان درمحل كار.مبارزه ي جدي اتحاديه ها وديگرتشكل هاي كارگري درجهت برابري جنسي درمحل كارودرجامعه.مبارزه باتبعيضات جنسي،نژادي،سني يا ديني.
6- تحقق فوري نظام نظارت(كنترل)كارگري دراتحاد با انجمن هاي محلي برتوليد.اين به معناي انتخاب ناظران ومديران ازطريق مجمع عمومي كارگران است.ناظران ومديران نبايد بيش از متوسط دستمزد يك كارگرماهر درآمد داشته باشند.تصميم گيري كارگران وانجمن هاي محلي درباره ي برنامه ي توليد،برحسب نيازهاوامكانات محل كار وجامعه محلي.ما نيازمند نظارت فوري برعمليات خرابكارانه،سوء استفاده از دارايي ها و بهره كشي ازكارگران مي باشيم.
7- علني شدن دفترهاي كارخانه ها.اطلاع يافتن كارگران ازاسراركارخانه وميزان استثمارخود، ابتدا درمحل كارخودشان به مثابه نخستين گام،وسپس تعميم آن به ناحيه ي اقتصادي خويش و در نهايت كل اقتصادملي.تا كارگران بدانندكه چه درصدي ازثروت ملي توسط طبقه ي سرمايه دار و زمين داران تصاحب مي گردد.
8- مصادره ي فوري كليه ي كارخانه هاي بـي راندمان وكارخانه هايي كه پايين ترازظرفيت توليدي خودكارمي كنندوقراردادن آنها تحت نظارت ومديريت كارگران.
9- مبارزه براي ايجاديك حزب سياسي به منظوردفاع ازمنافع طبقاتي كارگران وبـي چيزان. حزب كارگري،فعال،رزمنده ودموكراتيك برپايه ي يك برنامه ي سياليسم دموكراتيك واقعي.
10- مبارزه براي سوسياليسم كارگران ومردم تهيدست، ملي سازي بنيان هاي اصلي اقتصاد و طرح ريزي فوري يك برنامه ي اضطراري به منظور توسعه ي اقتصادي.عدم اعتماد به نمايندگان ونظام جمهوري چهارم و بقاياي آن درجمهوري پنجم.عزل نمايندگان نظام سرمايه داري از حكومت ودولت.
«كمپين حقوق كارگران ونزوئلا»
18 may 2006

Join / affiliate to the campaign!

Make a donation!

Hands Off Venezuela's financial resources are limited so we rely on our supporters around the world.  Please make a donation of any size towards building the campaign

Facebook