HOV logo BANNER

Nederlands

De Venezolaanse verkiezingen ook in België!

De Venezolaanse verkiezingen worden internationaal uitgevochten. Het is een krachtmeting tussen de oude orde, aangevoerd door Bush, en de drang naar rechtvaardigheid, aangevoerd door de Venezolaanse massa's en Hugo Chavez. Op 9 december kan je kennismaken met die Bolivariaanse Revolutie op een grote solidariteitsdag in Brussel.

In Vlaanderen doet extreem-rechts het bijzonder goed. Hun demagogie wordt openlijk en zonder schaamte gevoerd. Hoewel de geschiedenis zich niet herhaalt, toont de situatie veel gelijkenissen met de jaren ’30. De klassenmaatschappij en het imperialisme mag men niet in vraag stellen. De marktprincipes, oorzaak van uitbuiting en uitsluiting, werden verheven tot geboden en zijn bijna heilig verklaard. Ondertussen geraakt links moeilijk georganiseerd en ontbreekt een linkse internationale en politieke tegenmacht. De ‘socialistische’ partijen dienen zich te herbronnen en het neoliberale discours te verwerpen. Het marxisme biedt een globale analyse van en oplossing voor de problemen van die globale samenleving.

Het proces van grondige politieke, sociale en economische verandering ingezet in Venezuela sinds de verkiezing van President Hugo Chavez in 1998 is een baken van hoop voor de volkeren, uitgeslotenen, arbeiders en boeren van Latijns-Amerika en de rest van de wereld. Het is ook een hoop voor de progressieven in de wereld. Chavez staat symbool voor een beweging waarbij het volk het heft in eigen handen neemt ten voordele van de meerderheid. Dit heeft zich vertaald naar een gedurfd sociaal beleid dat gefinancierd wordt door de inkomsten van de olierijkdommen die Chavez steeds weigerde te privatiseren. Venezuela bewijst dat een betere wereld mogelijk is.

Op het hele Latijns-Amerikaanse continent ontwikkelt zich het ALBA, het Latijns-Amerikaans Bolivariaans Alternatief. Dat propageert relaties gebaseerd op samenwerking en wederzijds respect en gaat in tegen het liberaliseringsbeleid van de VS (ALCA) en de EU. Venezuela ruilt bijvoorbeeld goedkope olie voor de hulp van Cubaanse dokters in de Venezolaanse sloppenwijken. Samen met Cuba en Bolivia is Venezuela een as geworden van de nieuwe Latijns-Amerikaanse integratie die vandaag tot stand komt.

Onze solidariteit met dit proces is een solidariteit die het traditionele perspectief van solidariteit tussen Noord en Zuid omkeert. De Venezolaanse ervaring toont dat het ‘Noorden’ van het ‘Zuiden’ kan leren. Het is een concreet voorbeeld van hoe de massa’s de wereld kunnen veranderen, tegen de wil van de rijken. Die ‘permanente revolutie’ staat echter onder enorme druk van het imperialisme. De pers marginaliseert de gebeurtenissen door een beleid van magere en vooral negatieve berichtgeving. Verwacht wordt dat ze Chavez na de verkiezingen opnieuw zullen afschilderen als een duivelse dictator. Daarom is het ontzettend belangrijk om de bevolking hier te informeren over de evoluties in Venezuela. We willen mensen bewustmaken dat er geen dictatuur heerst in Venezuela maar wel nieuwe hoop.

Met onze solidariteitscampagne tonen we trouwens niet alleen dat een alternatief mogelijk is. We voeren ook een dialoog met een diverse groep over solidariteit en politiek. Het betreft een bewustmakingsproces waarbij we door middel van Venezuela de klassenmaatschappij in vraag kunnen (en durven en moeten) stellen. Venezuela vormt niet alleen een voorbeeld dat erkenning behoeft, het betreft een spil voor het internationaal socialisme en kan een bijdrage leveren voor het verenigen van een echt links front. Het is tekenend dat 25 verenigingen, waaronder enkele vakbonden, de oproep doen tot organisatie van de nationale solidariteitsdag met informatie over de Bolivariaanse Revolutie in Venezuela. Dit zijn: De Algemene Centrale ABVV Antwerpen-Waasland, ARLAC, Attac Bruxelles 1, Attac Vlaanderen, Centro Socio-Cultural Bolivia, Colectivo Rodriguista, Collectif ’Venezuela 13 Avril’, Comité Daniel Gillard pour les droits humains, CADTM, EcoloJ, Handen Af Van Venezuela, ICS, INTAL, Izquierda Unida Bruselas, LEF, Oxfam Solidariteit, POS-SAP, PSC-Open Huis Wereldvenster, Subterra asbl, UAG, Vonk, Vrede, Vrienden van Cuba, Werkgroep Internationale Solidariteit ACV Brussel-Halle-Vilvoorde.

We nodigen u uit deze solidariteitsdag mee te steunen. Die zal plaats vinden op zaterdag 9 december aanstaande van 13u tot 19u in de lokalen van het ACV, Pletinckxstraat 19 te 1000 Brussel.

U steunt ook het initiatief door de oproep mee te ondertekenen op www.venezuela-solidaridad.be of een financiële bijdrage te leveren aan deze dag door te storten op rekeningnummer: 001-5027430-93.

Werk mee aan de campagne ‘Handen af van Venezuela’. Als we allen een kleine bijdrage leveren, kunnen we samen de (extreem)rechtse beweging tegen gaan en de volksbeweging helpen. Vele kleine beetjes kunnen een enorm verschil betekenen. U kan de campagne steunen door brochures, badges en T-shirts te kopen. Door informatie en materiaal te verspreiden onder familie en kennissen. Of door met een groep vrienden een informatieavond te organiseren waarvoor wij sprekers kunnen leveren en de spannende documentaire ‘The Revolution will not be televised’.

Voor meer info kan u mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bellen naar 0479/25.77.35

Join / affiliate to the campaign!

Make a donation!

Hands Off Venezuela's financial resources are limited so we rely on our supporters around the world.  Please make a donation of any size towards building the campaign