HOV logo BANNER

Nederlands

Terneuzen: eerste meeting van Handen Af van Venezuela in Nederland

Handen Af van Venezuela kreeg een uitnodiging van de vakbond ABVAKABO afdeling Zeeuws-Vlaanderen om toelichting te komen geven tijdens een solidariteitsavond over Venezuela. Na de Vlaamse solidariteitsdag voor Venezuela waait de campagne de grens over.

Handen Af van Venezuela kreeg een uitnodiging van de vakbond ABVAKABO afdeling Zeeuws-Vlaanderen om toelichting te komen geven tijdens een solidariteitsavond over Venezuela.

Na de Vlaamse solidariteitsdag voor Venezuela waait de campagne de grens over. Luk Brusselaers was zo enthousiast over de meeting in Antwerpen in april dat hij zijn lokale vakbondsafdeling overtuigde om de medewerkers van Handen af van Venezuela uit te nodigen. ABVAKABO is zowat de Nederlandse zuster van de ACOD, dus de vakbond voor openbare diensten.

Terneuzen: eerste meeting van Handen Af van Venezuela in Nederland
Op voorhand circuleerde de oproep al in heel ABVAKABO via hun ledenblad AANEEN. Er kwamen verschillende positieve reacties van syndicalisten binnen, onder andere uit Groningen en Amsterdam. Ook de lokale pers maakte plaats voor een aankondiging met bijgaand artikel: “Bond houdt avond over Venezuela” (PZC 14/09/06) en “Venezuela centraal op avond vakbond” (BN/De stem 14/09/06). De aanhef van de artikels in beide kranten luidde als volgt:

“Dat de president van Venezuela, Hugo Chavez, zich erelid mag noemen van een Belgische vakbond, zal niet erg algemeen bekend zijn. En dat zijn ‘Bolivariaanse’ revolutie door Engelse en Italiaanse vakbeweging wordt gesteund evenmin. Maar de ABVAKABO maakt duidelijk dat ze achter haar zusterbonden staat. Met een filmvertoning en lezing, vanavond in Terneuzen, wil ze grensoverschrijdende solidariteit stimuleren. De wijze waarop Venezuela zich onder leiding van Chavez ontwikkelt, staat lijnrecht tegenover die van de Europese landen. Terwijl Europa kiest voor een vrije markt, privatisering en afbouw van medische en sociale voorzieningen, worden in Venezuela juist bedrijven genationaliseerd en worden de winsten gebruikt voor die voorzieningen en voor gratis onderwijs.”

Het Europa van vandaag kiest resoluut voor de vrije markt. De zes geboden van de vrije markt zijn heilig verklaard: mondialisering, technologische innovatie, liberalisering, dereglementering, privatisering en concurrentie. Afbouw van de sociale en medische voorzieningen, toenemende ontslagen, een structurele werklozenproblematiek, meer werkdruk, langer werken en dergelijke zijn het gevolg. De vakbond kijkt vaak met argusogen toe en vraagt om dringende oplossingen. Syndicalisten beginnen daarvoor ook naar de Bolivariaanse Revolutie te kijken.

Over het muurtje

ABVAKABO Zeeuws-Vlaanderen is de kleinste afdeling van het land. Hun zaaltje te Terneuzen was door het goede campagnewerk gevuld met 22 mensen, alle stoelen waren bezet. Onder hen natuurlijk verschillende vakbondsleden, maar ook bijvoorbeeld een gemeenteraadslid van SP en een Venezolaanse vrouw. Onmiddellijk toen ze onze stand met materiaal zag, zei deze Venezolaanse enthousiast: “Handen Af van Venezuela! Chavez heeft zoveel over jullie verteld in Londen! Het is goed dat jullie hier zijn.”

De vice-voorzitter Bernadette Menu, die de avond voorzat, legde uit dat ABVAKABO Zeeuws-Vlaanderen met deze avond een keer “over het muurtje” van de plaatselijke vakbondspraktijk heen wil kijken. Door een informatieavond te organiseren bekijken ze het Venezuela van vandaag met het oog op de vakbond van morgen. Ze verwelkomde de medewerkers van Handen Af van Venezuela, waarna de aanwezigen de documentaire ‘The Revolution will not be Televised’ bekeken. De zaal was enorm geboeid door de vertoning van deze politieke thriller over de staatsgreep tegen Chavez in 2002. Het hele publiek keek ademloos toe.

Terneuzen: eerste meeting van Handen Af van Venezuela in Nederland
Na de documentaire gaf Erik Demeester van Handen Af van Venezuela uitleg bij het revolutionaire proces. Hij legde uit hoe het Venezuela van vandaag een concreet voorbeeld vormt van een ander maatschappijmodel. Chavez staat daarbij symbool voor een massale beweging van onderuit. De bevolking van Venezuela doet aan politiek en de politiek is er voor het volk. De nieuwe grondwet vormt de basis van de participatieve democratie. Door nationaliseringen krijgen de mensen weer greep op de economie. De winsten gebruikt men voor gratis onderwijs, medische en sociale voorzieningen. Het welzijn van de bevolking is daardoor indrukwekkend verbeterd. Mensen hebben eindelijk opnieuw hoop…

Door dit uniek en vreedzaam politiek proces van zelforganisatie van de mensen is Venezuela een ware pionier. De vakbonden spelen daarbij een essentiële rol. Meer zelfs, sommige bedrijven worden er nu bestuurd door de arbeiders zelf. De opbrengsten ervan vloeien terug naar hen en naar sociale programma’s. Het maatschappelijke model kiest voor solidariteit in plaats van winstmaximalisatie.

Dat een dergelijke beweging angst inboezemt bij het establishment hoeft niet te verwonderen. Chavez staat onder immense internationale druk. ‘The revolution will not be televised’ is de verfilming van de mislukte coup georganiseerd door de CIA in 2002. Maar mensen kwamen spontaan op straat en hebben de macht opnieuw vreedzaam hersteld. Chavez werd bevrijd door het volk!

Volgens de peilingen zal hij op 3 december 2006 opnieuw de meerderheid behalen bij de presidentsverkiezingen. In het verleden bereikte hij absolute meerderheden waarvan een president maar van kan dromen! Ondertussen blijft zijn populariteit stijgen.

Begeesterend debat

Na deze toelichting van Erik Demeester konden mensen in de zaal een bijdrage leveren. Een vakbondslid vroeg zich af hoe het komt dat er in Nederland zo veel onwetendheid over Venezuela is. De pers blijkt helemaal niet zo onafhankelijk. De pers marginaliseert de gebeurtenissen door een beleid van magere en vooral negatieve berichtgeving. Verwacht wordt dat ze Chavez na de verkiezingen zullen afschilderen als een duivelse dictator.

De campagne Handen Af van Venezuela wil dan ook een tegengif zijn. De bevolking informeren over de evoluties in Venezuela en de mensen ook hier bewustmaken dat er geen dictatuur heerst in Venezuela maar wel nieuwe hoop. De beweging in Venezuela staat onder enorme internationale druk van het imperialisme. Onze solidariteit is ontzettend belangrijk voor Venezuela maar ook voor de rest van de wereld. Voor de vakbond biedt het model eveneens nieuwe perspectieven. Een syndicalist stelde dat de vakbond opnieuw een ideologie nodig heeft en Venezuela in de juiste richting wijst.

Terneuzen: eerste meeting van Handen Af van Venezuela in Nederland
Het is ontzettend belangrijk dat het werk van de campagne ook in Nederland verder gezet wordt. De Nederlandse media en politici zijn vlijmscherp over Venezuela. Zo beschuldigden ze enkele maanden geleden Chavez dat hij een invasie plande van de Antillen. Daarmee speelde de Nederlandse regering het vuile spelletje van Bush mee om de Bolivariaanse revolutie internationaal zwart te maken en bovendien een eventuele militaire invasie goed te praten. In Terneuzen wees een Antilliaan er echter op dat de Antillen geen koloniale onderdrukking van Venezuela ervaren maar wel van Nederland. Bovendien getuigde hij dat veel Antillianen graag zelf wat Bolivariaanse Revolutie zouden ervaren zodat ze ook gratis onderwijs en gezondheidszorg hebben.

Aangezet door het vuur van het debat beslisten enkele aanwezigen meteen de oefening te herhalen voor de verkiezingen. Zij zullen met elkaar contact houden om een nieuwe avond te organiseren elders in Zeeuws-Vlaanderen. De bedoeling van de avond was immers om de solidariteitscampagne ook in Nederland op gang te trekken. Het kan als voorbeeld dienen voor andere vakbondsafdelingen in Nederland.

Uiteindelijk kreeg de avond nog een gepast einde. Na het debat vroeg de Venezolaanse vrouw of ze nog iets mocht zeggen. “Dank u wel Hands off Venezuela! for what you are doing for my people.” Toen stokten de woorden in haar keel en begon ze te huilen. Deze emoties tonen hoe diep de Bolivariaanse revolutie beleefd wordt. Het bewijst eveneens dat internationale solidariteit zeer belangrijk is voor de Venezolanen.

Veel aanwezigen bleven nog een uur napraten. We verkochten voor ongeveer 30 euro aan materiaal, kregen enkele mooie pennen van ABVAKABO en 100 euro vergoeding voor transport en spreker.

Wil je ook een solidariteitsactiviteit voor Venezuela organiseren? Neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Join / affiliate to the campaign!

Make a donation!

Hands Off Venezuela's financial resources are limited so we rely on our supporters around the world.  Please make a donation of any size towards building the campaign