HOV logo BANNER

Nederlands

Nieuwe poging tot staatsgreep in Venezuela tegen de Bolivariaanse Revolutie

Verklaring van Handen Af van Venezuela in verband met de recente poging tot staatsgreep in Venezuela.

Op donderdag 12 februari kondigden de Venezolaanse autoriteiten de arrestatie aan van zeven officieren van de Venezolaanse luchtmacht die deelnamen aan een complot om via een staatsgreep de democratisch verkozen regering van president Maduro te verwijderen en te vervangen door een "overgangsregering".

Volgens president Maduro waren zowel actieve als gepensioneerde legerofficieren betrokken bij het complot, en ook enkele oppositiefiguren. Hij legde ook uit hoe aan sommige van de samenzweerders een visum voor de Verenigde Staten beloofd was voor het geval dat de staatsgreep zou mislukken, en dat ze betaald zouden worden in dollars. Hierdoor werd de betrokkenheid en deelname van de Verenigde Staten aangetoond.

Handen Af van Venezuela verwerpt uitdrukkelijk deze nieuwe poging om de Bolivariaanse Revolutie omver te werpen met geweld. Het Venezolaanse volk sprak op een democratische manier haar steun uit voor de doelstellingen van zowel president Chávez als Maduro, tijdens de vele verkiezingen en referenda in de afgelopen zestien jaar.

De Venezolaans oligarchie en de Amerikaanse imperialisten blijven samenzweren tegen revolutie en willen deze met alle mogelijke middelen vernietigen (straatgeweld, militaire staatsgrepen, politieke moorden, enz.)

Ze werden telkens verslagen door de welbewuste mobilisatie van het Venezolaanse volk.

We willen er ook op wijzen dat de drie belangrijkste vertegenwoordigers van de oppositie (María Corina Machado, Leopoldo López en Antonio Ledezma), die een oproep deden voor een "overgangsregering" net op het moment dat de staatsgreep uitgevoerd ging worden, ook al actief betrokken waren bij de staatsgreep in april 2002.

We herbevestigen bij deze onze inzet voor de verdediging van de Bolivariaanse Revolutie. We roepen de arbeidersbewegingen en de progressieve volksbewegingen op om zo breed mogelijk te mobiliseren ter verdedigen van de democratische wil van het Venezolaanse volk, tegen de voortdurende aanvallen van de oligarchie en het imperialisme.

Handen af van Venezuela!

Respecteer de democratische wil van het Venezolaanse volk!

Verdedig en voltooi de Bolivariaanse Revolutie!

Geen straffeloosheid!

Turnhout, 16 februari 2015

Join / affiliate to the campaign!

Make a donation!

Hands Off Venezuela's financial resources are limited so we rely on our supporters around the world.  Please make a donation of any size towards building the campaign