HOV logo BANNER

Nederlands

'Handen Af van Venezuela' op 14 september bij vakbond in Terneuzen

De afdeling van Abvakabo-FNV Zeeuws-Vlaanderen wil een keer 'over het muurtje' van de plaatselijke vakbondspraktijk heen kijken en dat door een informatie-avond te organiseren over het Venezuela van vandaag. We publiceren hier hun bericht.

De afdeling van Abvakabo-FNV Zeeuws-Vlaanderen wil een keer 'over het muurtje' van de plaatselijke vakbondspraktijk heen kijken en dat door een informatie-avond te organiseren over het Venezuela van vandaag.

In het huidige Venezuela is de Bolivariaanse revolutie ingezet onder President Hugo Chavez, een omwenteling die diametraal staat tegenover de politieke keuze die er in het Verenigde Europa wordt gemaakt. Waar Europa kiest voor de vrije markt, privatiseringen van staatsbedrijven, afbouw van de sociale en medische voorzieningen e.d., daar kiest Venezuela resoluut voor nationaliseringen en inzetten van winsten juist ten voordele van de opbouw van sociale en medische voorzieningen, voor gratis onderwijs…!

Het spreekt voor zich, dat het Venezolaanse experiment, de Bolivariaanse revolutie, kan rekenen op allerlei openlijke en bedekte pogingen om de huidige, nochtans democratische verkozen regering, te kunnen omverwerpen en om het vroegere regime ten dienste ven het buitenlandse kapitaal te kunnen herinstalleren. Een eerste grote poging daartoe werd ondernomen in 2002. De poging mislukte, Chavez werd opnieuw geïnstalleerd als president. Een film gemaakt door een in Venezuela toen aanwezige filmploeg, tijdens deze couppoging, zal vertoond worden en daarbij zal het belang en de rol van de media, media die in handen zijn van de kapitaalbezitters in Venezuela, ten volle tot uiting worden gebracht.

Behalve deze film over de gang van zaken tijdens de couppoging, bij wijze van uitgebreide inleiding, zullen de verwezenlijkingen in het huidige Venezuela ,op sociaal en medisch gebied, op vlak van het onderwijs, belicht worden.

De rol die de vakbonden tijdens de huidige ontwikkelingen speelden en spelen, zowel van de vakbonden die de scepter zwaaiden in het Venezolaanse tijdperk van voor Chavez als van de vakbeweging die in leven is gekomen tijdens het bewind onder Chavez .Venezuela is het toneel van een reusachtige beweging van onderuit en van bewustwording bij de meest onderdrukte lagen van de maatschappij. Het Venezolaanse experiment dat gaande is, is een concreet voorbeeld van een ander maatschappelijk model dan datgene dat momenteel wereldwijd als het maatschappelijke model wordt aangeprezen, een aangeprezen model dat enkel kan aarden in een wereld van onderdrukking en uitbuiting. Een andere wereld is mogelijk! Zoals de centrale slogan van het Nederlands Sociaal Forum 2006 klonk. Venezuela een stap in de goede richting?!

Tijdens het congres van het ACOD (*)-gewest Limburg(B) in 2004 kreeg Hugo Chavez de titel van erevakbondslid van ACOD-Limburg aangeboden van de leden. Eénparig werd een resolutie aangenomen waarin het congres zijn steun betuigde aan de sociale politiek van de Venezolaanse president en werden de aanvallen van de rechterzijde scherp veroordeeld.

De avond van de abvakabo-afdeling Zeeuws-Vlaanderen wordt georganiseerd met de inbreng van de organisatie “Handen af van Venezuela” die probeert de regering van Chavez uit haar isolement te trekken. Handen Af van Venezuela richt zich naar de (internationale) beweging van de werkende mensen. De Britse TUC (*) en de Italiaanse metaalvakbond FIOM hebben zo ook hun steun uitgesproken voor de Bolivariaanse revolutie en de Venezolaanse vakbond UNT.


(*) ACOD: Belgische vakbond, Belgische zuster van de Abvakabo. Algemene Centrale Openbare Diensten
TUC: Britse zuster van de FNV

DONDERDAG 14 SEPTEMBER 2006
Aanvang: 19u30
Guido Gezellestraat 14
Terneuzen (Abvakabo-FNV kantoor)
Toegang: gratis

Join / affiliate to the campaign!

Make a donation!

Hands Off Venezuela's financial resources are limited so we rely on our supporters around the world.  Please make a donation of any size towards building the campaign