HOV logo BANNER

Nederlands

Handen Af van Venezuela in actie 2012

2012 is een belangrijk jaar voor de toekomst van de Revolutie in Venezuela. Op 7 oktober zijn er presidentsverkiezingen en het is van cruciaal belang dat Hugo Chávez herverkozen wordt. De tegenkandidaat, Henrique Capriles Radonski is een wolf in schapenvacht die zich voordoet als een centrumlinks hervormer, maar in werkelijkheid opkomt voor de extreemrechtse elite, die in geval van winst alle verwezenlijkingen van de Revolutie zal terugdraaien. Socialismo o muerte is hier dus zeker van toepassing.

De (extreem)rechtse en imperialistische media hebben hun activiteiten al opgevoerd via een mediaoorlog en bedrieglijke campagnes. Maar ook Handen Af van Venezuela voerde haar activiteiten op. Hieronder in een notendop de activiteiten tot dusver:

We waren aanwezig op het filmfestival ATTAC in Brussel, waar we deelnamen aan een debat met de ambassadeur van Venezuela.

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van de overwinning van het volk op de coupplegers vertoonden we, in samenwerking met Curieus en de Ambassade van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, de uitmuntende documentaire “The Revolution Will Not Be Televised”, gevolgd door een zeer interessante vragenronde. Een delegatie van de Venezolaanse Ambassade en de ambassadeur waren aanwezig. We hadden hier ook een stand.

We namen deel aan een debat over Venezuela met de Franstalige ACV-jongeren van Waals-Brabant.

Verder hadden we een stand op het 1 mei feest in Turnhout.

We toonden onze solidariteit met de Venezolaanse Revolutie door een oproep te doen aan de parlementsleden van het Europees Parlement om een resolutie tegen Venezuela niet goed te keuren. De resolutie was een Europese veroordeling tegen Venezuela vanwege een geplande uitstap uit de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (onderdeel van de OAS). Uiteindelijk stemde slechts 4,9 % van het volledig Europees Parlement voor de resolutie.

We deden een oproep voor gerechtigheid voor de met de dood bedreigde Bolivariaanse vakbondsmensen.

Verder zijn we intensief bezig met mediawatching. Wat ons vooral zorgen baart is het feit dat de zogezegd “linkse” media zich ook bezondigen aan het bekladden van Venezuela. Zo verschenen in MO* en KifKif artikels die op een eenzijdige manier de pijnpunten in Venezuela belichtten, zonder ook maar één woord over de zo vele positieve ontwikkelingen. Bronnen noch cijfers worden dan vermeld en het geheel geeft een bijzonder karikaturale indruk. Wij zetten dan de feiten op een rijtje en antwoorden met artikels op de websites van de betreffende organisaties, op onze eigen website en facebook-pagina en in onze blog op DeWereldMorgen. We maken hierbij gebruik van cijfers en betrouwbare bronnen. Op de verschillende websites krijgen we dan overwegend positieve reacties en zelfs verontwaardigde antwoorden van de auteurs, die zogezegd gerenommeerde Latijns-Amerika kenners zijn. En dat is uiteraard de bedoeling.

In de aanloop van de verkiezingen zullen we met haviksogen blijven mediawatchen. We hebben al ingeschreven voor een stand op Manifiesta. We beloofden onze medewerking aan de solidariteitsdag met de Andes-volkeren in Gent, en we zullen ook daar een stand hebben. Mogelijk komen er nog meer solidariteitsactiviteiten bij.

Op facebook en andere websites zullen we nuttige informatie blijven posten en blijven uitleggen waarom de Revolutie verdedigd moet worden.

We zullen ons ook bij verschillende groeperingen aanbieden als aanspreekpunt voor sprekers, video’s, brochures, badges enz.

7 oktober 2012 wordt meer dan ooit een mijlpaal in de geschiedenis van Venezuela, een beslissend moment ook voor de verdere ontwikkelingen van de frisse linkse stromingen in Latijns-Amerika. Ofwel zal de Revolutie verder uitgediept worden, ofwel wordt een verval ingezet, terug naar de tijden van VS-overheersing. Om dat laatste te voorkomen zullen wij ons met veel plezier en enthousiasme blijven inzetten voor een socialistisch Venezuela.

Venceremos !

Handen Af van Venezuela

Join / affiliate to the campaign!

Make a donation!

Hands Off Venezuela's financial resources are limited so we rely on our supporters around the world.  Please make a donation of any size towards building the campaign