HOV logo BANNER

Nederlands

Handen af van Venezuela! Een nieuwe oproep

We publiceren een oproep van de ‘Handen af van Venezuela’-campagne tegen de toenemende inmenging van het Amerikaanse imperialisme in Venezuela. Zoals we reeds stelden in ons artikel Grootschalige fraude start van mogelijk derde poging tot staatsgreep in Venezuela, wordt de druk van de oppositie verder opgevoerd. De Nationale Electorale Raad wordt als het ware gedwongen de handtekeningen die verzameld zijn om een referendum over het presidentschap te organiseren, goed te keuren, of deze nu effectief geldig zijn of niet. We vragen onze lezers deze oproep te willen verspreiden en te ondertekenen.

Handen af van Venezuela! Een nieuwe oproep

We willen onze diepste bezorgdheid uitdrukken over de bemoeienis van de Verenigde Staten met de interne democratische politiek van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela. We zijn uiterst bezorgd over de recente uitlatingen van de Amerikaanse assistent van de onderminister van Buitenlandse Zaken Peter DeShazo, die stelde dat er �te veel formele fouten� zijn bij de controle op de handtekeningen die de oppositie verzameld heeft in een poging een referendum te organiseren over het presidentschap.

Hij verklaarde eveneens dat voor de Verenigde Staten de mening van de Organisatie van Amerikaanse Staten en Carter Center even belangrijk was dan de uiteindelijke beslissing van de Nationale Electorale Raad. Het is duidelijk dat dit een ongewettigde bemoeienis is in het democratische proces in Venezuela. Het is een poging om druk uit te oefenen op de Nationale Electorale Raad opdat deze de handtekeningen van de oppositie geldig zou verklaren, of ze nu effectief geldig zijn of niet.

Bovendien heeft de Venezolaanse regering de organisatie van de oppositie die de verzameling van de handtekeningen co�rdineerde, SUMATE, ervan beschuldigd gefinancierd te worden door het Amerikaanse National Endowment for Democracy.

We zijn ook bezorgd over de toestand van de journalist Ernesto Villegas. Villegas is voor de rechter gedaagd omdat hij een afschrift van een telefoontje tussen twee leidinggevende oppositieleden gepubliceerd zou hebben. Hierin gaven ze toe dat ze niet het vereiste aantal handtekeningen verzameld hadden. De opname van het gesprek was al publiekelijk verspreid en een van de betrokken personen heeft bevestigd dat het om een waarachtige opname gaat. De gerechtelijke stappen tegen Villegas zijn een poging om de mond te snoeren van iedereen die publiek maakt wat iedereen al weet: dat de oppositie nooit het vereiste aantal handtekeningen verzameld heeft om een referendum te kunnen organiseren.

De Amerikaanse regering moet de Venezolaanse regering en het volk geen lesje in democratie geven, zeker niet na de steun van de Amerikaanse regering aan de kortstondige en ondemocratische regering van Pedro Carmona, die aan de macht kwam in Venezuela als gevolg van de staatsgreep op 11 april 2002.

Wij drukken onze steun uit aan het revolutionaire proces in Venezuela, waar het volk herhaaldelijk, na zeven verkiezingen, zijn steun getoond heeft aan het Bolivariaanse project dat gevoerd wordt door president Chavez, en eisen dat de regering van de Verenigde Staten van Amerika ophoudt met hun tussenkomsten in Venezuela.

Join / affiliate to the campaign!

Make a donation!

Hands Off Venezuela's financial resources are limited so we rely on our supporters around the world.  Please make a donation of any size towards building the campaign