HOV logo BANNER

Nederlands

Gemeenschappelijke verklaring ter herdenking van Hugo Chávez

Op 5 maart 2014 werd in Brussel Hugo Chávez herdacht. Dit is de gemeenschappelijke verklaring van de solidariteitsorganisaties die meewerkten

Historische notities

01. 27 februari 1989. De Venezolaanse regering verhoogt de prijs van de brandstof en basisgoederen met dertig procent. Het Venezolaanse volk is de maatregelen grondig beu en komt in opstand in de straten. Het repressieve en gewelddadige antwoord van de regering de ‘Caracazo’ – heeft duizenden doden en vermisten als resultaat.

02. De "Caracazo" wordt een mijlpaal in de geschiedenis van Venezuela en verhoogt het collectieve bewustzijn van de Venezolanen, die moegetergd zijn door de ‘democratische’ dictatuur, die er voor zorgde dat de rechterzijde en de sociaaldemocraten afwisselend aan de macht kwamen.

03. Hugo Chávez was een van de soldaten en officieren die de onderdrukking van het volk niet aanvaarden. Hij had in 1983 al een nieuwe patriottische beweging in het leger opgericht.

04. Door de verdere verdieping van de crisis beslist Chávez een militaire opstand te organiseren. Deze mislukt echter en hij spreekt de historische woorden: “Kameraden, helaas zijn we er voorlopig (‘por ahora’) niet in geslaagd onze doelstellingen te verwezenlijken in de hoofdstad. […] Het is nu tijd om na te denken. Er zullen nieuwe mogelijkheden komen. Het land moet definitief een betere bestemming tegemoet gaan. Luister dus naar mijn woorden. Luister naar Commandant Chávez die jullie deze boodschap brengt opdat jullie alstublieft zouden nadenken en de wapens neerleggen, want echt, het doel dat we ons gesteld hadden op nationaal niveau kunnen we onmogelijk waarmaken. Kameraden, luister naar deze boodschap van solidariteit. Ik dank jullie voor jullie loyaliteit, voor jullie moed en onbaatzuchtigheid. En ik neem ten opzichte van jullie en van het land de verantwoordelijkheid op van deze Bolivariaanse militaire beweging. Hartelijk dank.”

05. De verbaasde Venezolanen zagen voor het eerst een leider die de verantwoordelijkheid tegenover het land opnam voor zijn daden. Ze wisten dat hem een gevangenisstraf wachtte. Ze zagen een leider van een ander soort, in fel contrast met de corrupte politici die aan de macht waren.

06. Na de nederlaag moest Hugo Chávez naar de gevangenis. Toen hij vrijkwam reisde hij naar Cuba waar hij menselijke steun en erkenning kreeg. Daar werden zijn idealen versterkt om het werk van Che Guevara verder te zetten.

07. Sinds de opstand van 4 februari 1992 tot de dag van vandaag zijn er 7700 dagen verstreken. In deze korte tijd is de wereld veranderd. Eén van de positieve bijdragen tot deze verandering was de Bolivariaanse Revolutie, geïnspireerd en georganiseerd door Commandant Chávez.

08. In 1999 wordt Hugo Chávez tot president verkozen en ontwikkelt hij een onafhankelijk buitenlands beleid en versterkt hij het anti-imperialisme.

09. Chávez lanceerde een reeks belangrijke sociale hervormingen op basis van publiek bezit van de natuurlijke rijkdommen, zoals petroleum, de nationalisatie van de basisindustrieën, meer dan duizend andere bedrijven in andere sectoren zoals de telecommunicatie en de agrarische hervormingen tegen het grootgrondbezit. Op politiek vlak ontwikkelde hij samen met het volk, en vaak gedreven door het volk, verschillende vormen van controle en democratisch beslissingsrecht. Hij brak met de onechte representatieve democratie van de bourgeoisie en er kwamen gemeenschapsraden in de wijken, socialistische arbeidersraden en arbeiderscontrole in de bedrijven.

10. In tegenstelling tot zijn voorgangers vocht Chávez voor beter prijzen voor de grondstoffen, zoals petroleum, en versterkte hij de OPEC.

11. Chávez onderschreef als staatsman en revolutionair militant het idee van een multipolaire wereld. Hij verheugde zich over de versterking van de BRIC-landen en eiste de democratisering van de VN. Hij volgde met ontzetting de escalatie van internationale spanningen in de wereld veroorzaakt door de VS en zijn bondgenoten.

12. Hugo Chávez was de eerste president en leider van de massa’s in de wereld die na de val van de Berlijnse muur tegelijkertijd nieuwe en oude mogelijkheden bood voor onze strijd: het socialisme. Op het Sociaal Wereldforum van 2005 in Porto Alegre zei hij: “Elke dag ben ik er meer van overtuigd, zonder enige twijfel, dat het noodzakelijk is het kapitalisme te overstijgen. Maar het kapitalisme kan niet overstegen worden binnen het kapitalistisch systeem zelf, maar wel door het socialisme, het echte socialisme van gelijkheid en rechtvaardigheid. Maar ik ben er ook van overtuigd dat dit mogelijk is onder een democratie, maar niet het soort democratie dat Washington ons oplegt”.

13. Hier in Europa zien wij wat de overgang van de maatschappij naar het ongecontroleerde neoliberalisme betekent. De economische maatregelen tegen de arbeiders opgelegd door de Europese Unie en de gevolgen voor hun families zijn dezelfde als in Latijns-Amerika, toen de regio omgevormd werd tot een neoliberaal laboratorium.

14. Dezelfde recepten uit het verleden en het heden van het IMF en de Wereldbank produceren dezelfde resultaten. Maar er is een verschil: de Latijns-Amerikaanse volksbewegingen slaagden erin op te staan en voor te gaan in de sociale strijd. De Bolivariaanse Revolutie is een overwinning van het volk want het zijn de sociale bewegingen die de basis vormen waarop de regering kon rekenen en die de rebellie van 1992 verdedigden.

15. De volksbewegingen zijn de motor van verandering in Latijns-Amerika. Soms kunnen zij het land mee besturen, zoals ook het geval is voor de progressieve regeringen van Nicaragua, Bolivia en Ecuador.

16. Geweld, staatsgrepen en invasies zijn de wapens van de VS om de bereidheid tot verandering, die de mensheid inspireert, een halt toe te roepen. Terwijl de armoede en zelfs de honger uitbreiding neemt in Europa, kunnen we gerust stellen dat het kapitalisme geen enkele hoop biedt en een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de planeet en haar bewoners.

17. Chávez stierf jong, met een monumentaal maar onvoltooid werk. Zijn afwezigheid weegt zwaar, maar zijn voorbeeld nog zwaarder. Nicolás Maduro, een man van het volk, zet zijn werk verder. Maar het is geen eenvoudige taak. De economische oorlog heeft een klimaat van onvrede gecreëerd, waarvan de oppositie dacht dat het voldoende zou zijn om chaos, een burgeroorlog en een nieuwe staatsgreep te veroorzaken. Ze onderschatten echter opnieuw het bewustzijn van het volk dat, ondanks dat het beïnvloed is door de economisch oorlog, de terugkeer van corrupte politici uit het verleden niet wil, noch de onderbreking van de grondwettelijke orde. Het gewelddadig avontuur loopt nu ten einde en laat zeer veel slachtoffers en schade achter.

18. Venezuela is een land van tegenstellingen. Aan de ene kant slooft de regering zich uit om sociale programma’s te ontwikkelen, cultuur voor iedereen bereikbaar te maken, en de economie verder uit te bouwen. Aan de andere kant is er de oppositie die, om haar vraatzuchtige machtshonger te stillen, bereid is de weg van burgeroorlog in te slaan of aanstuurt op de invasie van het land.

19. Wat de imperialisten en de oligarchen de president nog het meest verwijten is dat hij het politieke bewustzijn en de organisatie van de massa’s van het land wakker geschud heeft. Vroeger was het beleid in handen van de elite, nu is het in handen van het volk. Meer dan vijftien jaar van Bolivariaanse Revolutie hebben aangetoond dat de oligarchen en hun politieke instrumenten in het land zich nooit zullen verzoenen met de Revolutie.

20. De internationale situatie en de uitbreiding van gebieden in oorlog of ernstige instabiliteit vereisen meer dan ooit de eenheid van de volkeren tegen de imperialistische agressie en voor de verdediging van de vrede. Venezuela en de ALBA geven ons hoop dat het mogelijk is de wereld te veranderen en het neoliberale dictaat en de despoten van de VS en Europa te verwerpen.

21. Wij, vrienden van de Bolivariaanse Revolutie, bevestigen onze steun aan en solidariteit met het Venezolaanse volk, steeds geïnspireerd door het werk van Commandant Hugo Chávez!

Chávez leeft!

De strijd gaat verder!

ARLAC, Colectivo Zudaka, Handen Af van Venezuela, Comabe, El Andino, ABVV Latino, Intal, ICS


Foto's van het evenement:

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.671845942854670

https://www.flickr.com/photos/96899387@N02/sets/72157641946980595/

Join / affiliate to the campaign!

Make a donation!

Hands Off Venezuela's financial resources are limited so we rely on our supporters around the world.  Please make a donation of any size towards building the campaign