HOV logo BANNER

Nederlands

VRT-uitzending De Zevende Dag 10 Februari 2008: onrechtvaardige uitval tegen president Hugo Chávez

In De Zevende Dag van zondag 10 Feb 2008 werd bericht over de vrijlating van enkele gijzelaars van de Colombiaanse guerrilla-beweging FARC. In het interview dat afgenomen werd van de heer Willy Stevens, ex-ambassadeur van België in Colombia, leverde deze zijn bijdrage aan de beschadigingscampagne die reeds geruime tijd door de Verenigde Staten tegen Chávez gevoerd wordt, hierin stilaan meer en meer gevolgd door een aantal Westeuropese regeringen en gezaghebbende kranten.

In zijn commentaar noemde de heer Stevens de Venezolaanse president Chávez een communist en financier van buitenlandse verkiezingen. Bovendien liet hij uitschijnen dat Hugo Chávez op zijn minst zijn ogen sluit voor drugs- en wapentransporten door het FARC over Venezolaans grondgebied.

Op geen enkel moment werd gerept over Hugo Chávez' bijdrage in de onderhandelingen die geleid hebben tot de vrijlating van de gijzelaars, terwijl de Colombiaanse president Uribe waarvan geweten is dat hij gekant is tegen de onderhandelingen met het FARC waardoor hij er niet in lukt om gijzelaars vrij te krijgen, de hemel werd in geprezen.

Ook heeft de interviewer op geen enkele manier (bijv. door het stellen van gepaste bijkomende vragen of het expliciet vermelden van Chávez' verdiensten in die recente vrijlatingen) geprobeerd de eenzijdige en duidelijk door politieke voorkeur gemotiveerde uitspraken van de heer Stevens voor de kijker te nuanceren.

In de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT wordt gestipuleerd dat de berichtgeving pluralistisch en objectief moet zijn. Aan deze doelstelling en plicht werd zeker niet voldaan.

Aan de redactie van De Zevende Dag werd daarom op 14 februari 2008 gevraagd op welke manier zij bereid is de eenzijdige informatie verstrekt door de heer Stevens enigszins recht te zetten.
Hiertoe werden twee mogelijkheden geopperd:

  • Door het uitnodigen van een woordvoerder van "HandenafvanVenezuela" zodat deze niet alleen de rol van president Chávez in de recente vrijlating van de gijzelaars zou kunnen toelichten, maar ook de situatie in Venezuela in het algemeen zou kunnen duiden.
  • Door het sturen van een reportage-ploeg van de VRT-nieuwsdienst naar Venezuela teneinde een Panorama-uitzending geheel of gedeeltelijk te wijden aan president Chávez en de sociale hervormingen die hij in Venezuela heeft doorgevoerd, aan de methodes waarvan de traditionele politieke en economische elite zich bedient om hem uit te schakelen, en aan de buitenlandse politiek die Chávez voert om de economische uitbuiting van de Zuid-Amerika door de Amerikaanse en Europese multinationals (corporates) definitief te beëindigen.

Join / affiliate to the campaign!

Make a donation!

Hands Off Venezuela's financial resources are limited so we rely on our supporters around the world.  Please make a donation of any size towards building the campaign