HOV logo BANNER

Nederlands

Als Kris Peeters Hugo Chávez was…

Op 31 oktober doet Kris Peeters volgende uitspraak in Trends: “Ik krijg soms het verwijt ‘Peeters, gij zijt geen industrieel’. Dat klopt, maar ik heb ook niet de behoefte de Hugo Chávez van Vlaanderen te worden, die oplegt wat er met onze industrie moet gebeuren” (http://trends.knack.be/economie/nieuws/beleid/kris-peeters-ik-wil-niet-de-hugo-chavez-van-vlaanderen-zijn/article-4000201451315.htm)

Wat we kunnen vaststellen is dat Kris Peeters inderdaad niet de minste overeenkomst vertoont met Hugo Chávez, want:

 

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zou de fabriek van Ford in Genk in beslag genomen en genationaliseerd worden.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zou de fabriek blijven draaien en zouden de arbeiders van Ford Genk hun job niet verliezen.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zouden er in Vlaanderen vele fabrieken onder arbeiderscontrole draaien.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zouden in Vlaanderen betere CAO’s afgesloten worden met rechtstreekse inspraak van de arbeiders.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zou de veiligheid op de werkvloer in Vlaanderen verhoogd worden.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zouden er in Vlaanderen sterkere ecologische overwegingen meetellen in het industrieel beleid.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zou de pensioenleeftijd in Vlaanderen dalen in plaats van stijgen.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zouden de lonen in Vlaanderen stijgen in plaats van dalen.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zou de werkloosheid in Vlaanderen dalen in plaats van stijgen.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zouden de sociale uitkeringen in Vlaanderen stijgen in plaats van dalen.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zouden de industriële winsten aangewend worden voor sociale projecten ten bate van het volk.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zou het onderwijs in Vlaanderen gratis zijn.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zou de gezondheidszorg in Vlaanderen gratis zijn.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zou iedereen in Vlaanderen waardig en betaalbaar kunnen wonen.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zou er heel wat minder armoede in Vlaanderen zijn.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zouden de grote vermogens in Vlaanderen extra belast worden.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zou de Vlaamse economie eindelijk uit het dal kruipen en het BBP weer stijgen.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zou er in Vlaanderen een echte participatieve democratie bestaan met rechtstreekse inspraak en het volk in een leidende rol.

Als Kris Peeters Hugo Chávez was,
zou er in Vlaanderen geen uitsluiting op basis van afkomst, huidskleur, of sociaaleconomische achtergrond zijn.

Het is dus zeer duidelijk: Peeters kan dan ook Chávez niet zijn, want Peeters danst naar de pijpen van de industrie door niet te handelen, verklaart zelf zijn onmacht en onderwerpt zich aan de 1% kapitaalkrachtigen.

Wat we in België nodig hebben is zeker geen Peeters, maar wel een Hugo Chávez en vooral een Bolivariaanse Revolutie!

Voor de rest raden we Peeters aan Chávez met rust te laten.

Join / affiliate to the campaign!

Make a donation!

Hands Off Venezuela's financial resources are limited so we rely on our supporters around the world.  Please make a donation of any size towards building the campaign