Nederlands

Twee bijeenkomsten in Brussel ter ere van Hugo Chávez

Twee bijeenkomsten in Brussel ter nagedachtenis en ter ere van Hugo Chávez.

Wake voor ambassade van Venezuela, 6 maart

“Compañero Hugo Chávez! Presente! Ahora y siempre!” Zwaar geëmotioneerd maar vastberaden om de strijd verder te zetten. Zo kan men de sfeer best samenvatten die heerste onder de tweehonderd mensen voor de Venezolaanse ambassade in Brussel. Een paar minuten nadat het tragische nieuws van de dood van Hugo Chávez vernomen werd, riep de campagne Handen Af van Venezuela op tot een wake voor de ambassade de dag nadien.

Andere solidariteitsorganisaties zoals Arlac, Intal, Iniciativa Cuba Socialista en Comac steunden het initiatief. Vele andere mensen en groepen gaven ook gehoor aan de oproep via de sociale media. Ook vakbondsafgevaardigden waren aanwezig. Iedereen was diep onder de indruk, er heerste een gevoel van verdriet, maar ook van woede en vastberadenheid. We beseften allemaal dat we een historische revolutionaire leider verloren hadden. Maar iedereen dacht ook aan de toekomst van de Revolutie.

Een Latijns-Amerikaanse activist van Arlac zei dat het uitdiepen van de Revolutie, het breken met het kapitalisme, de enige manier was om de Revolutie te redden. De kameraad van Handen Af van Venezuela zei dat het uitvoeren van de Revolutie tot de voltooiing en de strijd voor socialisme, ook in het eigen land, de beste manier was om Chávez te eren. Anderen klaagden de medialeugens over de dood van de President aan. Tenslotte zijn Hugo Chávez en de Bolivariaanse Revolutie een voorbeeld voor de strijd die we hier en nu zelf moeten voeren.

Ambassadeur Antonio García vervoegde, samen met het volledige ambassadepersoneel, de bijeenkomst. Hij gaf een sterke emotionele toespraak en vroeg alle aanwezigen de strijd verder te zetten. De wake eindigde met een minuut stilte en met gebalde vuisten.

Foto’s:

Galerij 1

Galerij 2

Galerij 3

Galerij 4

 

Emotionele maar vastberaden bijeenkomst in de lokalen van het ACV, 12 maart

250 mensen vonden ondanks het slechte weer en de verkeersproblemen de weg naar de lokalen van het ACV om hulde te brengen aan Hugo Chávez.

Erik Demeester van Handen Af van Venezuela en Veronique Coteur van Intal plaatsten de tragische dood van de President in een politiek kader: “Hugo Chávez was niet alleen de president van Venezuela, maar een leider van de wereldwijde Revolutie. Hij inspireerde iedereen die strijd tegen het kapitalisme, voor sociale rechtvaardigheid, voor een verandering van de samenleving en het socialisme. Hij zette zich niet enkel in voor de sociale hervormingen in Venezuela. Maar hij gaf ook een stem en hoop aan de armen en onderdrukten van onder andere Caracas, Palestina en de Bronx. De rijken, de oligarchen, de multinationals, het Amerikaanse en Europese imperialisme zullen hem dit nooit vergeven (...) Zij die denken dat de dood van Hugo Chávez het einde van de Revolutie betekent, hebben het goed mis. De Revolutie die hij ons naliet zal verder voltooid worden. Onze rol, als solidariteitsbeweging, is zijn strijd voort te zetten tegen het kapitalisme in ons eigen land.”

Een tiental getuigen schetste de persoonlijke indrukken die het beleid van Hugo Chávez en de Bolivariaanse Revolutie bij hen nagelaten heeft. Kwamen aan het woord: Myriam Chuquin uit Ecuador en de vakbondsafgevaardigde bij ABVV; Sfia Bouarfa, voormalig PS-senator en verkiezingswaarnemer in Venezuela; Ronny Ramírez, actief in de ontwikkeling van community media; Michel Collon auteur van ‘De zeven zonden van Hugo Chávez’; Katrien Demuynck voor de Cuban Five in Miami; Frans Wuytack, een voormalig priester in Caracas; een Palestijnse vertegenwoordigster; Ligia Uribe, Colombiaanse; Myriam Djegham, militante; Celine Delforges, parlementslid voor Ecolo in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en waarneemster tijdens de verkiezingen; en Venezuela's ambassadeur, Antonio García.

Paul-Emile Dupret, van Verenigd Links in het Europees Parlement verontschuldigde zich en stuurde een brief die werd voorgelezen aan het publiek. Sophia Walraevens, jeugdactiviste van ACV Waals-Brabant werd helaas verhinderd op het laatste moment. Het evenement was doorspekt met muziek en poëzie, voorgedragen en gespeeld door Nelliyú, Oscar en Bahar. Er werden ook video’s geprojecteerd, waaronder uittreksels uit Brussel-Caracas geregisseerd door Vanessa Stojilkovic. Een tweetalige brochure van de campagne Handen Af van Venezuela werd ook uitgedeeld aan de deelnemers.

Het eerbetoon eindigde niet met een minuut stilte maar met een minuut van overdonderend applaus ter ere van Hugo Chávez.


Chávez no está muerto, la Revolución sigue!

Foto’s:

Galerij 1

Galerij 2

Galerij 3