Nederlands

Berichtgeving over Venezuela in de Vlaamse kwaliteitspers bevat structurele scheeftrekkingen

Zijn de fouten in de media uitschuivers? Of is er iets anders aan de hand? Een onderzoek naar 8 jaar berichtgeving over Chávez en Venezuela in de Vlaamse kwaliteitskranten De Standaard en De Morgen.

Het betreft een thesis ingediend voor het behalen van de masterdiploma "Master in
de Iberische en Iberoamerikaanse Studies" aan de Katholieke Universiteit Leuven.

---> http://www.indymedia.be/nl/node/26528