Nederlands

Een van de grootste Europese vakbonden steunt Venezuela

In het weekend van 14 en 15 mei deden Britse campagnevoerders van ‘Handen af van Venezuela’ een succesvolle tussenkomst in de conferentie van Amicus, de Britse metaalvakbond. In een stemming koos 97 procent van de deelnemers om deze campagne te ondersteunen. De campagnevoerders wilden hechtere banden smeden tussen syndicalisten van Amicus en het solidariteitswerk voor de Venezolaanse revolutie in Groot-Brittannië.

In het weekend van 14 en 15 mei deden Britse campagnevoerders van ‘Handen af van Venezuela’ een succesvolle tussenkomst in de conferentie van Amicus, de Britse metaalvakbond. In een stemming koos 97 procent van de deelnemers om deze campagne te ondersteunen. De campagnevoerders wilden hechtere banden smeden tussen syndicalisten van Amicus en het solidariteitswerk voor de Venezolaanse revolutie in Groot-Brittannië.

Zaterdagavond organiseerden ze een meeting om de aandacht te plaatsen op het revolutionaire proces in het Latijns-Amerikaans land en om steun te verwerven voor Venezuela tegen de dreiging van een Amerikaanse interventie. Er vond een diepgaand debat plaatst en de deelnemers stelden veel vragen over de ontwikkelingen in Venezuela.

Op zondag 15 mei bracht Espe Espigares, een afgevaardigde voor de General Industries en activiste voor ‘Handen af van Venezuela’, een resolutie naar voren die een oproep deed aan heel de vakbond om steun te geven aan “de revolutionaire beweging van het Venezolaanse volk in hun strijd voor socialistische gelijkheid en rechtvaardigheid” en aan de campagne ‘Handen af van Venezuela’. Ze legde uit hoe de VS Venezuela met de vinger wijst als een schurkenstaat. Als antwoord daarop gaf ze feiten en cijfers over wat de Bolivariaanse revolutie in werkelijkheid bereikt voor de armen, waaronder alfabetisering en gezondheidszorg. Ze voegde daaraan toe dat Groot-Brittannië eigenlijk eveneens nood heeft aan dergelijk beleid en dat het daarom de plicht is van de arbeidersbeweging in Groot-Brittannië en de rest van de wereld om de Venezolaanse revolutie te steunen.

Deze resolutie werd gestemd met een gigantische meerderheid van 521 stemmen, 97 procent van de afgevaardigden. Op basis van deze resolutie kan de campagne ‘Handen af van Venezuela’ nu officieel haar boodschap brengen naar de 1,2 miljoen leden van een van de grootste Europese vakbonden. De voorzitter van de conferentie verklaarde dat de Venezolaanse kwestie zeer belangrijk is en duidde op het belang voor de vakbond om deze kwestie aan boord te nemen.

Tijdens de vijfdaagse conferentie verzamelden enkele afgevaardigden en enkele campagnevoerders van Brighton honderden handtekeningen voor de Open brief aan Amerikaanse vakbondsmilitanten - George W. Bush: Handen af van Venezuela!. Daaronder bevinden zich de handtekeningen van Derek Simpson, de algemene secretaris van de vakbond, evenals verscheidene leden van het NEC (nationaal uitvoerend bestuur) zoals Bill Spiers, Meurig Thomas, John Oliver, Steve Davison (voorzitter van Amicus), Dave Hutchinson, Jane Stewart, Colin Walker, Dean Taylor, Eddie Grimes en Howard Turner. Onder de internationale bezoekers tekende ook C.H. Venkatachalam, de algemene secretaris van de India Bank Employees’ Association.

Deze beslissing van Amicus komt er nadat ook al enkele andere belangrijke Britse vakbonden hun steun uitspraken voor de Bolivariaanse revolutie en voor ‘Handen af van Venezuela’. Daaronder bevinden de spoorvakbond RMT, de brandweerbond FBU, de transportvakbond TGWU, de journalistenvakbond NUJ en de vakbond van hoogleraars NATFHE.

Nu moeten we bouwen op deze succesvolle tussenkomst op de conferentie van Amicus en de boodschap van ‘Handen af van Venezuela’ naar meer vakbonden brengen.

Hieronder publiceren we de resolutie die de afgevaardigden stemden.

Resolutie 97 voor de Amicus Beleidsconferentie van 2005

Venezuela

Deze conferentie betreurt de pogingen van de VS om tussen te komen in de binnenlandse aangelegenheden van Venezuela. Er zijn al twee pogingen geweest om de democratisch verkozen regering van Hugo Chavez omver te werpen en deze pogingen droegen steeds de stempel van de CIA. De conferentie geeft zijn steun aan de revolutionaire beweging van het Venezolaanse volk in hun strijd voor socialistische gelijkheid en rechtvaardigheid. Verder steunt de conferentie de campagne ‘Handen af van Venezuela’ die mensen bewust wil maken van wat er gebeurt in Venezuela.